Robot Process Automation (RPA) – azaz szoftverrobotokkal végzett folyamat automatizáció

A szoftverrobotokkal végzett robotikus folyamat-automatizáció (robotic process automation – RPA) a digitális forradalom egy viszonylag új szegmense, amely a gyakorlatban az ismétlődő, szabályalapú – és a munkaerő szempontjából mindenféle kreativitási igényt nélkülöző – feladatokat tartalmazó folyamatok automatizálásának módja.

A szoftverrobotokkal történő folyamat-automatizáció a digitalizáció egy következő szintjét jelenti, így a piaci potenciál jelentős. A piaci becslések[1] a globális RPA piac nagyságát 1.5 Mrd. usa dollárra becsülik, amely kumulált éves növekedési rátája akár 33%-ot is elérheti a 2020-2027 közötti időszakban.

[1] Robotic Process Automation Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Software, Service), By Application (BFSI, Retail), By Organization, By Service, By Deployment, By Region, And Segment Forecasts, 2020 – 2027